Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on toimintaa, joka perustuu työterveyshuoltolakiin ja jonka järjestää sekä kustantaa työnantaja. Työterveyshuolto edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja sekä tukee työyhteisöjen toimintaa.