Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työterveyshuollon lakisääteiset palvelut

Työterveyshuollon lakisääteiset palvelut ovat työnantajan järjestettävä työterveyshuoltolain mukainen ehkäisevä työterveyshuolto, josta saa Kela-korvausta (Korvausluokka I). Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat myös vastaanottokäynnit työhön liittyvän sairauden vuoksi. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista (Kelan korvausluokka II).