Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Stressi

Stressi viittaa tilanteeseen, jossa työntekijä kokee, ettei hän selviydy häneen kohdistuvista odotuksista ja vaatimuksista. Stressin kehittymiseen vaikuttavat sekä työhön että työntekijään liittyvät tekijät. Esimerkiksi työtehtäviin, työjärjestelyihin tai vuorovaikutukseen liittyvät seikat voivat aiheuttaa stressiä. Yksilöiden kokemukset stressistä ovat erilaisia: eri ihmiset kokevat samat tilanteet eri tavoin. Myös yksilön elämäntilanne vaikuttaa stressin kokemukseen. (Työterveyslaitos 2018b.)