Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Itsensä johtaminen

Ennen kuin voidaan johtaa muita, pitää osata johtaa itseään. Johtajakoulutuskin voidaan nähdä itsensä kouluttamisena. Itsensä johtamiseen kuuluu omien vahvuuksien ja kasvunpaikkojen tunnistaminen, oman itsensä kehittäminen niin ammatillisesti kuin esimerkiksi työskentelytavoiltaan. Myös omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä osia itsensä johtamisessa. Ansiokkaasta itsensä johtamisesta seurauksena voi olla esimerkiksi oman ajankäytön mielekäs ja tehokas hallinta, organisointikyky ja priorisointitaidot.