Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Muuttuva työelämä

Muuttuvassa työelämässä on kyse ammattien, työn sisällön ja sen tekemisen tapojen, työympäristöjen, työajan, työolojen, organisaatioiden uudistumisesta vastaamaan ajan hengen mukaisia tarpeita ja tilanteita. Työn tuottavuutta on tehostettu vähentämällä työntekijöitä. Monet käsin tehtävät työt ovat muuttuneet teknisiksi apuvälineiden, robotiikan tai digitaalisuuden avulla. Ammatteja on kadonnut ja uusia tullut tilalle. Useita työtehtäviä tehdään kokonaan tai osittain etätyönä esimerkiksi kotona, matkalla, asiakkaan luona tai kahvilassa. Työaikoihin on tullut joustavuutta ja työtä on mahdollisuus tehdä myös normaalityöajan ulkopuolella. Vakinaiset työsuhteet ovat vähentyneet ja muuttuneet määräaikaisiksi. Työelämä on muuttunut kansainväliseksi ja monikulttuuriseksi. Työntekijän vastuu omasta johtamisesta ja hyvinvoinnista on lisääntynyt. Työturvallisuus ja johtaminen ovat parantuneet, mutta työelämän jatkuvat muutokset tuovat mukanaan myös uusia epäkohtia.