Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Monimuotoisuus

Monimuotoisuuden muodostavat esimerkiksi demografisten, kulttuuristen ja henkilökohtaisten eroavaisuuksien kirjo. Monimuotoisuuden lähtökohtana on se, ettei ketään saa syrjiä työelämässä. Monimuotoisuus näkyy myös muun muassa erilaisina tapoina oppia, motivoitua ja viihtyä. Sen vuoksi organisaatioiden on kiinnitettävä huomiota monimuotoisuuteen ja pyrittävä hyödyntämään ihmisten vahvuuksia erottelun sijaan.