Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus on viimeisin liitetyistä turvallisuuskäsitteistä. Välillä käsite sekoitetaan vanhempaan , mutta on hyvä pitää käsitteet erillään, koska ne eroavat siinä mitä turvataan. Kyberturvallisuuden käsitteen kyber-etuliite tulee sanasta kyberavaruus (eng. cyberspace), jolla viitataan yleisesti Internetiin. ISO-standardi 27032:2012 määrittelee kyberavaruuden tarkoittavan "monimutkaista aineetonta ympäristöä, joka on seurausta ihmisten, ohjelmistojen ja palvelujen vuorovaikutuksesta Internetissä, hyödyntäen siihen kytkettyjä teknisiä laitteita ja tietoverkkoja". Kyberhyökkäyksissä tieto on väline, jolla voidaan määritellä mitä lähetetään, kenelle ja kenen nimissä. Turvattavina kohteina ovat ihmiset, tietotekniset laitteet tai laitteet jotka sisältävät myös tietotekniikkaa.

Kyberturvallisuudessa on kyse ja (TVT = tieto- ja viestänteknologia) pettämisen mahdollisista seurauksista kyberavaruudessa, joita voidaan luokitella neljään osa-alueeseen: kyberseuranta, kyberkiusaaminen, kyberrikollisuus ja kybersodankäynti. Kyberseuranta on keskeisesti valtioiden viranomaisen harjoittamaa henkilöön tai ryhmään kohdennettua seurantaa tai massaseurantaa. Kyberkiusaaminen on tiettyyn henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa kiusaamista käyttäen Internetin keinoja, kuten sosiaalista mediaa, tekstiviestejä ja muita vastaavia. Kyberrikollisuutta ovat perinteiset rikokset joissa hyödynnetään internetiä tai kokonaan Internetissä tapahtuvat rikokset. Kybersodankäynnissä käytetään laajamittaisesti tietoverkkojen mahdollisuuksia vastustajaa vastaan. Sen tekevät haastavaksi vaikeudet hyökkäysten havaitsemisessa ja hyökkääjän tunnistamisessa.