Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta Valte-hankkeeseen on osallistunut johtamisen akateeminen yksikkö. Hankkeen aikana luotuja opintokokonaisuuksia ja kursseihin integroitavia tehtäviä hyödynnetään jatkossa johtamisen kursseilla. Valte-hankkeen aikana mukana olivat johtamisen kandidaattiohjelma sekä Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma. 

Valte-tehtäviä ja työelämävalmiuksien huomioimista ylipäänsä laajennetaan myös muiden oppiaineiden kursseille koulutusohjelmavastaavien johdolla. Jokaisella Vaasan yliopiston koulutusohjelmalla, sekä kandidaatti- että maisteritasolla, on oma koulutusohjelmavastaava, jotka muodostavat yhdessä verkoston, joka kehittää opetusta sekä koulutusohjelmien välistä yhteistyötä. Jatkossa etenkin työelämävalmiuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota: niitä tehdään näkyvämmäksi opiskelijoille sekä integroidaan osaksi substanssiopetusta. Lisäksi jokainen koulutusohjelma määrittelee kursseilla vahvistettavat työelämävalmiudet ja –taidot.  

Johtamisen yksikön tarjoamat opintosuoritukset ovat hankkeen aikana olleet: 

  • Unelmaduuni –tehtävä ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
  • Yksilön hyvinvointi –johtamisen pää- ja sivuaineopiskelijoille kandidaattitasolla 
  • Työhyvinvoinnin johtaminen –case henkilöstöjohtamisen maisteriopiskelijoille 
  • Tulevaisuuden työelämävalmiudet –jakso yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa 

Lisätietoja antavat tutkijatohtori Susanna Kultalahti, susanna.kultalahti@univaasa.fi sekä professori Riitta Viitala, riitta.viitala@univaasa.fi