Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta Valte-hankkeeseen on osallistunut johtamisen akateeminen yksikkö. Kehitystyö sekä yhteistyö alueen yrityksien kanssa jatkuu hankkeen jälkeen. Johtamisen yksiköllä on ollut perinteisesti vahvat yhteydet työelämään ja alueen yritykset ovat olleet vahvasti edustettuina niin vierailijaluennoitsijoina kuin case-tehtävien kohteina. Aiemman yhteistyön tuloksena on syntynyt muun muassa kehityskeskustelukäytäntö, tulevaisuuden työelämävalmiuksien tunnistaminen sekä koko henkilöstön työhyvinvoinnin kartoittaminen, haasteiden tunnistaminen ja niihin annettavat kehitysehdotukset. Johtamisen yksikkö tarjoaa luotettavan ja monipuolisen kumppanin esimerkiksi täydennyskoulutuksiin tai työyhteisöön räätälöitäviin koulutuksiin usealla johtamisen saralla, kuten henkilöstöjohtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi yhteistyö opetuksen saralla on perinteisesti ollut yksikön vahvuuksia muun muassa case-töiden, vierailuiden ja opinnäytetöiden osalta. Lisätietoja antavat tutkijatohtori Susanna Kultalahti, susanna.kultalahti@univaasa.fi ja professori Riitta Viitala, riitta.viitala@univaasa.fi. Esittelyt Susanna Kultalahti, KTT, työskentelee Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä tutkijatohtorina. Hänen väitöskirjansa ”It’s so nice to be at work!” Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work (2015) on palkittu Emerald-kustantamon ja EFMD-yhteisön Outstanding Doctoral Awards -väitöskirjakilpailussa palkinnolla ”Highly Commended Winner” sekä Vaasan yliopiston Vuoden Tutkimustekona. Hän on ollut mukana tutkimassa henkilöstöjohtamista niin pk-yrityksissä kuin kuntasektorilla, joihin liittyvää tutkimusta ja konsultointia hän on tehnyt ikäjohtamisen ohella.