Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Turun yliopisto

Turun yliopistolta Valte-hankkeeseen on osallistunut Tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Työtieteiden keskus. Opetustarjonta hankkeen aiheiden tiimoilta jatkuu myös sen päättymisen jälkeen. Työtieteiden keskus on monitieteinen työelämäasioihin keskittyvä asiantuntijaverkosto. Verkostossa ovat mukana kaikki Turun yliopiston tiedekunnat ja Åbo Akademi sekä useita työelämään liittyviä keskeisiä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteistyötahoja. Keskus edistää työelämän teemoihin kohdistuvaa, erityisesti useita tieteen- ja asiantuntijuusaloja käsittävää tutkimus-, opetus- ja kehittämistyötä sekä tutkimustiedon välittämistä mm. avoimin yleisöseminaarein.

Työtieteiden keskus tarjoaa Työelämä ja Työhyvinvointi (3 op) ja Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin (1 op) –kurssit opiskelijoille.

Työelämä ja työhyvinvointi –kurssi (3 op) on osa Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuutta ja se on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Siihen on vuosittain sähköinen haku ja opiskelijat valitaan kurssille motivaatiokirjeen perusteella. Kurssille on tietty osallistujamäärä. Valitut saavat tiedon valinnastaan hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiin ja heidän tule varmistaa opintopaikkansa annettuun päivään mennessä. Valintakriteerejä ovat: 

  • Edeltäviä opintoja suoritettu vähintään 120 op.  
  • Opiskelijan kiinnostus opintoihin 
  • Opintojen arvioitu merkitys/hyöty opiskelijalle 
  • Opintojen etenemisen suunnitelma (Tyhen HOPS)​ 

Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin –kurssille (1 op) on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja opiskelijat hakeutuvat ilmoittautumalla. Lisätietoja löytyy nettiopsusta. 

Tulevaisuuden teknologioiden laitos on tarjonnut hankkeeseen liittyen kolme 1 op kurssia nimikkeen Opiskelun ja työelämän tietotekniikka alla ( https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK1043/3388 ). Digitaalisuus, Tieto- ja kyberturvallisuus sekä Toimistosovellukset ovat tarjolla kaikille, joilla on opinto-oikeus Turun yliopistolla. Lisäksi kurssimateriaalit ovat tarjolla ViLLE-oppimisjärjestelmässä, joten niitä on mahdollista hyödyntää omassa oppilaitoksessa tai työpaikalla. 

Lisätietoja antavat Eija Vuorio, eija.vuorio@utu.fi sekä kouluttajat Jyrki Liesivuori p. 050 3680096 ja Paula Naumanen p. 0400 272564. Lisätietoja löytyy myös Turun yliopiston Työtieteiden keskuksen nettisivuilta https://www.utu.fi/fi/yksikot/tcls/opetus/Sivut/home.aspx . Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen Valteen liittyvästä koulutuksesta vastaa professori Jouni Isoaho, jouni.isoaho@utu.fi , p. 040 770 6547.

Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen hallinnoimassa ViLLE-järjestelmässä on mahdollisuus suorittaa Työelämä ja työhyvinvointi -opintoja, jos oppilaitoksellasi/työpaikallasi on siihen pääsy. Lisätiedot: Oppimisanalytiikan keskus (opppimisanalytiikka.fi), villeteam@utu.fi.