Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Turun yliopisto

Turun yliopistolta Valte-hankkeeseen on osallistunut Tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Työtieteiden keskus. Työ hankkeen aiheiden tiimoilta jatkuu myös sen päättymisen jälkeen. Työtieteiden keskus on monitieteinen työelämäasioihin keskittyvä asiantuntijaverkosto. Verkostossa ovat mukana kaikki Turun yliopiston tiedekunnat ja Åbo Akademi sekä useita työelämään liittyviä keskeisiä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteistyötahoja. Keskus edistää työelämän teemoihin kohdistuvaa, erityisesti useita tieteen- ja asiantuntijuusaloja käsittävää tutkimus-, opetus- ja kehittämistyötä sekä tutkimustiedon välittämistä mm. avoimin yleisöseminaarein.

Työtieteiden keskuksen Työelämä ja työhyvinvointi ja Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin –kursseihin liittyvää koulutusta on mahdollista toteuttaa sellaisenaan tai räätälöidysti työpaikoille ja muille oppilaitoksille.

Lisätietoja antavat kouluttajat Jyrki Liesivuori p. 050 3680096 ja Paula Naumanen p. 0400 272564. 

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella ovat mahdollisia erilaiset yhteistyöprojektit tietotekniikan opetukseen ja tutkimuksen liittyen. Lisätietoja professori Jouni Isoaho,  jouni.isoaho@utu.fi , p. 040 770 6547.

Esittelyt:

Liesivuori Jyrki  on ollut yksi Työtieteiden keskuksen perustajista ja sen johtokunnan varapuheenjohtaja vuoteen 2017. Hän on toksikologian eprofessori, joka Työterveyslaitoksen ohjelma- ja aluejohtajana on ollut hyvin erilaisten yritysten ja organisaatioiden työolojen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Pitkä työura on palkinnut mahdollisuutena kansainväliseen toimintaan niin WHO:n ja ILO:n asiantuntijana kuin Euroopan toksikologiyhdistysten federaation, EUROTOXin presidenttinä. Tieteellinen tausta on ollut vahvuus käytännön ratkaisujen etsimisessä niin pienissä yrityksissä kuin suurissa organisaatioissakin.

Naumanen   Paula , FT,on Oulun yliopiston työhyvinvoinnin dosentti, jonka asiantuntijuusalueita ovat työhyvinvointi ja sen johtaminen, ammattitaidon kehittäminen, työterveyden ja työkyvyn tukeminen, työn, työympäristön ja työolojen kehittäminen, työyhteisöasiat, työhyvinvointitoimintojen vaikuttavuus ja tuottavuus sekä yrittäjyys. Hän on toiminut tutkijana, kouluttajana, kehittäjänä ja asiantuntijana sadoissa yrityshankkeissa sekä hallinnon tehtävissä. Kansainvälistä kokemusta on kertynyt ICOH:n pienyrityksiin liittyvän tieteellisen komitean presidentin ja sihteerin tehtävistä sekä monikansallisista hankkeista. 

Isoaho Jouni , TkT, tietoliikennetekniikan professori Turun yliopistolla vuodesta 1999. Hänet palkattiin ensimmäisenä professorina rakentamaan tekniikan koulutusta Turun yliopistolla. Hänen tärkeimpiin intressialueisiinsa kuuluvat tietoliikenteen teknologia, verkotetun yhteiskunnan teknologiat, kyberturvallisuus, autonomiset järjestelmät, diplomi-insinööriprofessio ja –koulutus.