Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on innovatiivinen noin 10 000 ihmisen yhteisö. Turun AMK:ssa voi opiskella AMK- tai YAMK-tutkinnon yli 70 eri koulutuksessa. Turun ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelemaan syksyn ja kevään yhteishaussa. Lisäksi Turun AMK:ssa voi suorittaa Avoimen AMK:n opintoja, Polkuopintoja ja täydennyskoulutusta.

Turun AMK:ssa toteutetaan vuosittain yli 30 tutkimusryhmässä lähes 200 TKI-projektia yhdessä työelämän ja muiden kumppaneiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulu etsiikin jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita projekteihimme.

VALTE Valmiina työelämään -hankkeessa Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin työn ja opiskelun ilon ja muotoilun verkkomateriaali, josta kuka tahansa opiskelija tai työntekijä saa ideoita oman työnsä muotoiluun ja työn ilon kokemiseen. Materiaaliin kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty työn muotoilun mittari. Verkkomateriaali ja työn muotoilun mittaristo perustuvat tutkittuun tietoon, ja materiaalin toimivuutta on testattu sekä opiskelussa että työelämässä. Materiaali herättää yksilön omaan aktiivisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin työn ilon edistämisessä.

Tarkempia tietoja saat Internet-sivuiltamme ja Turun AMK:n projektiryhmän jäseniltä:

Ursula Hyrkkänen (ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi), PhD, toimii koulutus- ja tutkimuspäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa ja on mobiilin ja monipaikkaisen työn ja työhyvinvoinnin asiantuntija.

Hannele Kuusisto (hannele.kuusisto@turkuamk.fi), FM, toimii lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja on digipedagogiikan ja e-oppimisen asiantuntija.

Päivi Mäkilä (paivi.makila@turkuamk.fi), LitL, toimii lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja on oppimisen ohjauksen ja työkyvyn edistämisen asiantuntija.