Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu oli mukana Valte-hankkeessa tiimillä, johon kuului sekä sosiaali- ja terveysalan että liiketalouden opettajia. Hankkeessa tuotettiin Työhyvinvoinnin johtamisen 5 opintopisteen laajuinen opintojakso, joka liitettiin Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pakolliseksi opintojaksoksi.

Opintojakso soveltuu erittäin hyvin yrittäjille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää oman yrityksensä työhyvinvoinnin johtamista. Opintojaksolla tehdään omaan työpaikkaan työhyvinvointiarvio, joten opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on työpaikka johon hän voi tehtävän tehdä. Opintojakso toteutetaan verkossa ja edellyttää osallistumista opintopiirityöskentelyyn.

Opintojakso on tarjolla Saimaan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun kautta: www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/avoin-amk/koulutuskalenteri

Esittelyt:

Marita Pirkka (TtM, terveydenhoitaja, työterveyshoitaja) toimii terveysalan lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt työkyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden tehtäviin sekä rooliin.

Heli Korpinen (YTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja, opinto-ohjaaja) toimii liiketalouden lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen.

Milla Ranta (Fysioterapeutti YAMK) toimii kuntoutuksen lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt eri-ikäisten kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Hän on toiminut työelämässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistehtävissä sekä tekee hyvinvoinnin kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa.