Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopisto on osallistunut Valte-hankkeeseen. Opetustarjonta hankkeen aiheiden tiimoilta jatkuu myös sen päättymisen jälkeen. Vuonna 1994 perustettu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa. OSEKK järjestää työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. OSEKK:n koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto, OSAO.  

Oulun seudun ammattiopisto tarjoaa Työelämässä toimiminen 2osp –opinnot opiskelijoille. Materiaalia voi hyödyntää myös työvoimatoimiston työnhakukoulutukseen. 

Työelämässä toimiminen 2 osp – opinnot ovat osa Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (9osp) –tutkinnon osaa ja kuuluvat ammattiopistossa opiskelijan pakollisiin osaamistavoitteisiin.  

Oulun seudun ammattiopiston Työelämässä toimimisen sisältöjä on mahdollista suorittaa Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen hallinnoimassa ViLLE-järjestelmässä, jos oppilaitoksellasi/ työpaikallasi on siihen pääsy.