Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistosta Valte-hankkeeseen on osallistunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) ja siellä tarkemmin johtamisen opintosuunta. Katso video johtamisen opiskelusta JSBE:ssä.

Valte-hankkeen teemat näkyvät JSBE:n opetustarjonnassa erityisesti johtamisen ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa esimerkiksi Työhyvinvoinnin johtamisen kurssilla. Lisäksi JSBE tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia työelämäopintoja. Lisätietoja JSBE:n työelämäopinnoista löydät verkkosivuilta.

Johtamisen opintosuunta tarjoaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille avoimia henkilöstöjohtamisen opintoja myös erillisenä (sivuaine)opintokokonaisuutena. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Lisätietoja opinnoista löydät JSBE:n verkkosivuilta.

Johtamisen opintosuunnasta Valte-hankkeessa ovat olleet mukana ja lisätietoja antavat Virpi Malin ja Elina Riivari, yhteystiedot verkkosivuilla. verkkosivuilta.