Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö on monipuolinen ja arvostettu terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialan kouluttaja sekä alan yritysten ja yhteisöjen kehittämiskumppani. Vahvuuksiamme ovat oppimisympäristön monipuolisuus, alasta kiinnostuneet ja motivoituneet opiskelijat, hyvinvointiyrittäjyysosaaminen sekä aluekehitystä tukeva T&K-työ. Panostamme myös opiskelijoille rakennettaviin henkilökohtaisiin urapolkuihin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Valte-hankkeeseen on osallistunut Hyvinvointiyksikön kuntoutuksen lehtorit, verkkopedagogiikan suunnittelija sekä eri alojen opiskelijat. Hankkeen aikana suunniteltiin ja pilotoitiin opintojakso Työhyvinvointia työuralle, 5 op. Opintojakson sisältöalueina ovat oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtaminen, työelämävalmiudet, työhyvinvointia ohjaava lainsäädäntö, työntekijän ja työnantajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet, työn kuormittavuus ja ergonomian eri osa-alueet. Hankkeen jälkeen Työhyvinvointia työuralle 5 op opintojakso on tarjolla vapaasti valittavissa opintojaksoissa. Hankkeen henkilöstö ja opiskelijat osallistuivat myös Jyväskylässä pidetyn työhyvinvointiseminaarin suunnitteluun ja toteutukseen.

Valte -hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettiin Työhyvinvointia työuralle verkkomateriaali, josta kuka tahansa opiskelija tai työntekijä saa ideoita työhyvinvoinnin perusteista, oman työn johtamisesta ja työn kehittämisestä. Lisäksi materiaali korostaa ja ohjaa pohtimaan yksilön oman aktiivisuuden merkitystä työhyvinvoinnin osatekijänä.

Valte-hankkeessa syntyneitä materiaaleja hyödynnetään opiskelijoiden tutoroinnin apuna olevan Osaajana kehittyminen -opintojakson sisällöissä. Opintojakson aikana opiskelija asettaa opiskelulleen työelämäsuuntautuneita tavoitteita, tekee valintoja ja saattaa niitä käytäntöön.

Tarkempia tietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektiryhmän jäseniltä: