Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Kurssien hyödyntäminen

Valte-hankeen aikana tuotettu koulutusmateriaali on saatavilla ViLLE-oppimisjärjestelmässä toteutettuina verkkokursseina (kokeile Tieto- ja kyberturvallisuus -kurssia ViLLEssä) ja sähköisenä kirjana (ks. valte.fi/kirja). Koulutusmateriaali tukee niin työssä toimivien kuin työelämään valmistuvan nuoren kehitystä, voimavaroja, elämänhallintaa ja työkykyä työuran alkumetreiltä alkaen. Verkkokursseista työpaikka ja oppilaitos voi valita haluamansa aineistot ja liittää ne osaksi henkilöstön koulutusta tai oppilaitoksen koulutusohjelmiin. Koulutusaineistojen toteuttamisessa hyödynnetään Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitettyä ViLLE-järjestelmää. Oppimisjärjestelmän vahvuus on mielekkäiden tehtävätyyppien ja arviointimuotojen soveltaminen sekä osallistujien työskentelyn seuraaminen, kohdennettu tuki sekä kurssisisältöjen räätälöitävyys.

Tarjoamme 30 oppilaitokselle/työpaikalle yhteistyötä työelämätaitojen kehittämisessä ja mahdollisuuden hyödyntää työhyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin valmentavaa koulutusmateriaalia ViLLE-oppimisjärjestelmässä. Ota siis yhteyttä meihin ja kerro omista suunnitelmistasi ja mahdollisuudesta koulutustesi jakamiseen muiden kanssa työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Yhteydenotot Jouni Isoaho, Jyrki Liesivuori tai Paula Naumanen sähköpostilla: etunimi.sukunimi@utu.fi.