Hyppää pääsisältöön

Opettajalle

Olet täällä

Valmiina työelämään! -hankkeessa rakennetaan työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintokokonaisuus 11 suomalaisen oppilaitoksen välisenä yhteistyönä. Opintokokonaisuus tukee nuoren kehitystä, voimavaroja, elämänhallintaa ja työkykyä työuran alkumetreiltä alkaen. Tavoite on vahvistaa opiskelijoiden henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia valmiuksia työelämän näkökulmasta kokonaisvaltaisesti hahmottaen.

Kokonaisuus muodostuu erilaisista moduuleista, joista oppilaitos voi valita haluamansa opinnot, jotka voi liittää eri koulutusohjelmiin joko erillisinä erilaajuisina kursseina tai sisällyttäen ne olemassa oleviin kursseihin.

Opintojen toteuttamisessa hyödynnetään Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitettyä ViLLE-oppimisalustaa. Virtuaalisen oppimisalustan vahvuus on opetettavan sisällön kannalta mielekkäiden tehtävätyyppien ja arviointimuotojen soveltaminen sekä opiskelijoiden työskentelyn seuraaminen, kohdennettu tuki ja eriyttäminen.

Hankkeen myötä syntyy kansalliset ja alueelliset opettajaverkostot, jotka toteuttavat koulutusta myös hankkeen päätyttyä.