Hyppää pääsisältöön

Digitalisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus)

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun yliopisto
Kurssin sisältö ja tavoitteet: 

Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuuden kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin ja taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

Digitalisuus on seurausta yhä laajenevasta tietotekniikan hyödyntämistä (digitalisaatio). Vaikutukset ovat usein myös teknologian ilmeistä käyttötarkoitusta laajemmat. Kurssilla tarkastellaan digitalisaation luomia mahdollisuuksia sekä sitä, millaisia eettisiä kysymyksiä siihen liittyy, miten tieteet tutkivat ja hyödyntävät digitaalisia teknologioita, ja mitä digitaalisten palvelujen tarjoaminen vaatii yliopiston kokoisessa organisaatiossa. Käytännön harjoitukset liittyvät yliopiston digitaalisiin palveluihin (uudet opiskelijat) ja kirjaston tiedonhakukoulutukseen (jos oma oppiaine ei sitä jo tarjoa).

Osaamistavoite: 

Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen digitaalisuuden ja digitaalistamisen vaikutuksia yhteiskuntaan ja työhön.

Menetelmät ja suoritustapa: 

luennot, oppimispäiväkirja, ryhmätyö, vertaisarviointi

Vastuutaho: 
Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Laajuus (op): 
1