Hyppää pääsisältöön

Onnistuneeseen työuraan

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
OAMK
Osaamistavoite: 

Opiskelija osaa tavoitteellisesti sovittaa työelämän vaatimuksia opiskelusuunnitelmaansa sekä suunnitella työuraansa. Hän kehittää itsetuntemustaan, ammatti-identiteettiään ja valmiuksiaan tulevana työnhakijana. Opiskelija osaa tuoda esiin ja markkinoida omaa osaamistaan, vastata erilaisiin työpaikkailmoituksiin sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.

Menetelmät ja suoritustapa: 

Opintojaksolla on lähiopetusta ja verkko-opetusta. Opetusmenetelminä ovat esim. työpajat, reflektiiviset tehtävät, ohjatut harjoitukset, seminaarit ja vertaisoppiminen.

Opintojakso alkaa orientaatioaamuilla (4 kpl), joiden aikana opiskelijat työskentelevät sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa. Kesän aikana on verkkotyöskentelyä ryhmissä ja opintojakson päätöstyöpaja. Opiskelija saa opintojakson aikana henkilökohtaisen tai sähköpostitse annettavan palautteen omasta cv:stään.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson lähitapaamisiin sekä opintojaksoon liittyvien yksilö- ja ryhmätehtävien tekemistä ja palauttamista annetussa aikataulussa.

Vastuutaho: 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja luonnontieteiden ala
Laajuus (op): 
3